Wetenschappers ‘gewaardeerd’ voor wetenschapscommunicatie: ook stoepsterrenkunde

Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet. Er waren veel toekenningen voor sterrenkundige projecten, waaronder een project met stoepsterrenkunde.

Het team van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, bestaand uit Sebastiaan de Vet (van stoepsterrenkunde.nl), Stephanie Cazaux, Bart Root en Wouter van der Wal hebben € 10.000 toegekend gekregen van het ministerie van OCW en het KNAW uit het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd!’ Ze ontvangen het bedrag voor hun voorstel ‘Inspireren met planeetonderzoek: werelden ver weg komen dicht(er)bij’. Met het bedrag zal onder meer een nieuw stoepsterrenkunde team in Delft opgestart worden.

Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd. Elk team ontvangt € 10.000. Klik hier om het overzicht te openen van alle toekenningen. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.

Open het overzicht van de toekenningen door op deze link te klikken.


Bron: Meer dan negentig teams van wetenschappers ‘gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapcommunicatie